کلبه جنگلی

کلبه های جنگلی کلبه هایی هستند که در سطح شیب دار یا مسطح در هر نقطه از جنگل امکان ساخت دارند .

در جنگل های ایران به دلیل کوهستانی بودن این جنگل ها این کلبه ها بیشتر در نقاطی شیب دار ساخته میشوند .

 

کلبه جنگلی

 

 

 

اصولا از یک نقطه در بالای شیب برای استقرار تیرک های پل استفاده شده و در قسمت پشت به وسیله دو یا چند ستون این تیرک ها به سطح پایین شیب وصل میشود .

 

 

کلبه فلزی جنگلی

 

از چه چوبی برای ساخت کلبه جنگلی استفاده میشود

در کلبه های جنگلی بیشتر از تنه درختان موجود در محل استفاده میگردد و کار برد آن بیشتر جنبه سر پناه دارد و زیبایی در آن مورد قابل اهمیتی نمیباشد .

 

 

کلبه با چوب جنگلی

 

 

البته این قابل اهمیت نبودن در مورد همه آنها نیست و به این دلیل که اصولا جنگل بانان و محیط بانان به عنوان جان پناه بیشتر از آنها استفاده میکنند .

چون محیط جنگل محیطی ملی میباشد امکان ساخت کلبه بصورت شخصی در آن نیست .

ولی این کار در قسمتهایی از جنگل زیر نظر سازمان جنگل ها بصورت رستوران یا هتل کلبه بنا میگردد .

بنابر این در این نوع سازه هم میتواند زیبایی مورد توجه قرار گیرد .

نمای بیرونی این نوع کلبه ها را میتوانید با شکل تنه دست نخورده و خشن درخت ملاحظه نمایید و داخل آن کاملآ میتواند متفاوت باشد .