سایه بان فلزی

سایبان های فلزی و پلی کربنات و انواع دیگر پوشش های مسطح در سایبان از یک نوع سازه مشابح برخوردارند .

 

 

سایبان فلزی

 

 

 

در این مدل سایبان ها سازه یکسان است و فقط نوع پوشش آنها متفاوت هستند .

در پوشش های فلزی اصولا از ورق گالوانیزه خود رنگ که با رنگ کوره ای و در رنگ بندی های مختلف تولید میگردد.

ضخامتهای بین پنج دهم میلیمتر تا نه دهم میلیمتر به صورت ساده و یا مدلهای سینوسی ، زوزنقه ، یا طرح سفال هم استفاده میگردد .

 

 

سایبان فلزی

 

 

در سقف های فلزی که بصورت انفرادی استفاده میشود از دو مشکل میتوان نام برد .

1- انتقال گرما و سرما به داخل

2- انتقال صدا به زیر سایبان که غیر قابل تحمل میباشد .

 

 

سایبان فلزی معلق

 

 

ولی در مقایسه با انواع پوشش های سقف میتوان آن را جزو ارزان ترین نوع سقف ها نام برد .