مراحل ساخت آلاچیق فلزی

عملیات ساخت اسکلت آلاچیق فلزی.

 

 

سلطنتی

 

 

تیر ریزی فلزی روی سقف بتنی

 

 

ساحل 5

 

 

مراحل ساخت آلاچیق اسکلت چوبی.

 

 

ساقی