عکس آلاچیق چوبی

کلیه قیمتها فقط بر اساس آلاچیق و پرگولا بوده و هزینه های گلدان میز و نیمکت و حمل و نصب جزو این اعلام قیمت ها محاسبه نشده.

مایسا 3

ابعاد 250 در 250 در 280 چوب کاج روسی قیمت 2950000هزار تومان

 

ماتریکس 1

ابعاد 300 در 300 در 260 چوب کاج روسی قیمت 5400000 هزار تومان

 

دربار 1

ابعاد 350 در 350 در 300 چوب کاج روسی شش گوش قیمت 6860000 هزار تومان

 

آلاچیق سبک چینی شوپن

ابعاد 350 در 350 در 330 چوب کاج روسی قیمت 7350000 هزار تومان

 

سوسومی

ابعاد 400 در 400 در 400 چوب کاج روسی با زیر سازی کامل 16000000 تومان

 

هاتسومی

 

ابعاد با باله های سقف 320 در 320 در 320 چوب گردو قیمت 30000000 تومان

 

ارطور

ابعاد 450 در 300 در 350 چوب چنارقیمت 5400000هزارتومان

 

ماتریکس 2

ابعاد 250 در 350 در 240 چوب کاج روسی قیمت 5400000 هزارتومان