آلاچیق مدرن

مدرنیته به معنای تجدد، نوین و تازگی می باشد، که اولین بار در آثار «ژان ژاک روسو» در قرن 18 به کار رفت و بعد از وی در آثار بسیاری از نویسندگان آن عصر متداول گشت و در دوره رنسانس از آن در انواع صنایع هم استفاده شد .

مدرن بیشتر به معنای نو شدن و به روز شدن است و در تقابل کامل با سنت است .

در واقع هر چیزی که به شکل سنتی خود نباشد را میتوان مدرن نامید .

البته در اینجا نمیخواهیم در مورد آن بحث مفصلی راه بی اندازیم فقط جهت تفاوتهای مابین سبکها این مطلب را مورد بررسی قرار دادیم .

اگر شما به چیزهای قدیمی علاقه ای ندارید پس نو گرا هستید و نو گرایی در واقع علاقه مندی به مدرنیته میباشد .

یکی دیگر از برداشتها از مدرنیته سبک بودن و به دور ماندن از هر نوع لوازم و اشیاء سنگین کننده و دستو پا گیر است .

منظور از این بحث رسیدن به درک معنی مدرن است .

آلاچیق مدرن در واقع رسیدن به نوعی سازه ساده از لحاظ داشتن ملزومات اضافی میباشد .

در این صفحه نمیخواهیم در مورد نوع خاصی از متریال بطور مثال از چوب یا فلز در سبک مدرن صحبت کنیم بلکه مورد بحث ما انواعی از متریال میباشد که میتوان با آنها آلاچیق های مدرن طراحی و اجرا نمود .

در ادامه عکسهایی از انواع آلاچیق که با نمونه های مختلف متریال و به سبک مدرن ساخته شده را برایتان به نمایش گذاشته ایم .