آلاچیق سنتی

آلاچقهای سنتی در واقع به معنی آلاچیقهای قدیمی میباشد که گاه از همان متریال قدیمی برای ساخت آن استفاده میشود و گاه از متریال روز ولی با سبک قدیمی به منظور ایجاد همان نما استفاده میگردد .

آلاچیق های مدرن و سنتی هر دو از مکتب سادگی بهره میبرند ولی با تفاوتهای بسیار .

در آلاچیقهای سنتی البته نه بصورت قالب ولی اکثرآ از سازه های سنگین تری جهت ساخت آلاچیق استفاده میشود و اشکال گوناگونی میتواند داشته باشد ولی در آلاچیقهای مدرن بیشتر از اشکال ساده هندسی ولی به ظاهر قابل رویت تر استفاده میگردد .

در ادامه به نمونه هایی از انواع آلاچیق سنتی اشاره میکنیم .