آلاچیق بتنی و سیمانی

آلاچیق بتنی

 

همانطور که از اسمش پیداس آلاچیق است که از مصالح ساختمانی در آن استفاده میگردد .

 

آلاچیق بتنی کلاسیک

 

این نوع آلاچیق بیشتر از سبک کلاسیک بهره برده است .

در این نوع آلاچیق ستونها بصورت قالب ریزشی بتن بر پا میشود و به همین دلیل قالبهای از پیش ساخته شده ای دارند که به راحتی برای هر مدل کار نمیتوان قالب جدیدی ساخت مگر اینکه کار فرما هزینه مربوط به ساخت قالب آن را پرداخت نماید و طرح جدید خود را اعمال کند که این کار برای ساخت تعداد زیادی از این مدل مقرون بصرفه میباشد نه برای یک عدد .

بیشترین استقبال از این نوع آلاچیق از سبک رومی آن است .

 

آلاچیق بتنی مدرن

آلاچیق مدرن بتنی

البته آلاچیق بتنی به سبک مدرن هم اجرا میگردد و متقاضیان زیادی هم دارد چرا که در سبک مدرن آلاچیق بتنی انواعی از مدلها را میتوان ساخت و تنوع آن از سبک کلاسیک بیشتر است .

صرف نظر از مدل در آلاچیقهای بتنی میتوان به دوام دراز مدت آن اشاره کرد که میتواند در شرایط عادی و غیر عادی حتئ قرن ها استوار بر سر جای خود پا بر جا باشد .

بادیدن مدلهایی از آلاچیق بتنی که در همین صفحه به نمایش گذاشته ایم دید باز تری به این نوع آلاچیق پیدا خواهید کرد .