آلاچیق روف گاردن

آلاچیق روف گاردن :

در واقع این نوع آلاچیق فقط در چند ایتم با آلاچیقهای دیگر که روی زمین است فرق دارد .

مورد اول اینکه یا باید روی پشت بام از زمان ساخت ساختمان سکویی بر اساس محاسبات سازه ایی ساختمان ساخته شده باشد .

 

 

آلاچیق روفگاردن

 

 

مورد دوم اینکه از قبل روی روف گاردن صفحه ستون یا سر ستون تعبیه شده باشد .

مورد سوم اینکه اگر دو مورد بالا صورت نگرفته باید بر اساس محاسبات جدید بر اساس نقشه های ساختمان عملیات جدیدی صورت پذیرد تا آلاچیق بتواند بر روی سازه ای که آن را به کف پشت بام یا روف گاردن شما متصل نماید اتصال پیدا کند .

در غیر اینصورت حتمآ میبایست این آلاچیق بصورت کفه دار طراحی و اجرا گردد .

 

 

پرگولا روفگاردن

 

 

اصولآ این نوع آلاچیق از وزن کمتری نسبت به انواع زمینی خود بر خوردار است .

به هر تقدیر این نوع آلاچیق باید به کف متصل گردد در غیر اینصورت یک طوفان با سرعت بیش از شصت کیلومتر قادر است آلاچیق را از جا بلند کند و به پایین ساختمان بی اندازد که خطر خیلی زیادی را به همراه دارم .

 

 

آلاچیق هلالی روفگاردن

طریقه نصب این نوع آلاچیق به پشت بام با انواع رول بولت امکان پذیر است و جای نگرانی نیست .

از نظر ظاهری و کار برد این نوع آلاچیق فرقی با انواع زمینی خود ندارد .

در ادامه از شما دعوت میکنیم نمونه هایی از این آلاچیق ها را باز دید فرمایید .