آلاچیق فلزی

آلاچق های فلزی.

 

آلاچیق های فلزی را میتوان در سبکهای مختلف اعم از سنتی . کلاسیک و مدرن طراحی و اجرا نمود.

یکی از ویژه گیهای آلاچق فلزی قیمت مناسب آن در مقایسه با انواع چوبی آن است البته مدلهایی از آنها هستند که از قیمت چوبی آن ارزانتر نیستند ولی مقایسه ما در مورد عموم آلاچق های فلزی است.

این نوع آلاچیق با در نظر گرفتن بودجه های مختلف قابل اجرا میباشد .

آلاچیق پرتابل یا پیش ساخته.

این نوع آلاچیق نیازی به اجرا در محل ندارد و از محل کارگاه بصورت آماده حمل میگردد و در محل مورد نظر پیاده میشود که البته مناسب برای ویلا های شخصی نمیباشد و ما آنها را به سفارش شهرداری ها و ارگانهای دیگر تولید میکنیم.

 

از انواع گوناگونی میتوان سخن به میان آورد مثل

آلاچیق فلزی مدل لاسیک.

مدل کلاسیک

 

یا از مدلهای سنتی کلاسیک که تلفیق شده این دو سبک را برایتان در اینجا به نمایش میگذاریم.

 

آلاچیق فلزی سنتی کلاسیک.

 

آلاچیق گنبد اسمان

آلاچیق فلزی سنتی.

 

آلاچیق سنتی

به عبارت دیگر آلاچیق سنتی آلاچیق معمولی یا ساده هم نامیده میشود که از قیمتهای مناسبی هم برخوردار میباشند به قول بازار کف قیمتهای آلاچیق را دارند.

دیگر مدلها مربوظ به سبک مدرن میباشد که میتوانید مدلی از آنها را در اینجا مشاهده نمایید.

آلاچیق فلزی مدرن.

 

آلاچیق فلزی مدرن

هر کدام از این مدلها و یا سبک ها اگر در جای مناسب خود جانمایی گردند حتمآ از زیبایی چشمگیری برخوردار میگردند لوزم داشتن یک آلاچیق زیبا صرفآ گران بودن و پر کار بودن آن نیست بلکه انتخاب درست آن برای محل مورد نظر است.

هستند مشتریانی  در محلی که نیازمند پرگولا میباشد از آلاچیق استفاده میکنند و یا بر عکس.

میتوانید در این نوع آلاچیق از ترکیب چوب و فلز هم جهت زیبایی استفاده کنید .

مجری شما میتواند برای طولانی کردن عمر آلاچیق فلزی از رنگ های مناسبی استفاده نماید که عمر آلاچیق شما را تا چند برابر عمر معمول فلز تضمین کند و این بستگی به اطلاعات و تجربه ایشان در این امر را دارد.

رنگ آلاچیق فلزی.

مجریان مختلف از روشهای گوناگونی برای رنگ کاری استفاده میکنند بستگی به این دارد که کدام رنگ بیشتر در دسترس شان باشد برخی از رنگهای ماشینی استفاده میکنند تعدادی با دریافت هزینه ای بالا تر از رنگهای کوره ای مدد میگیرند که خیلی روش خوبیست ولی یک ضعف عمده دارد و آن این است که در هنگام نصب اتصالات به یک دیگر محلهایی از رنگ باید پاک شود و این باعث زنگ زدگی و در نهایت پوسیدگی محل میگردد برخی هم که بدون اطلاعات از رنگهای ساختمانی استفاده نموده و حتی از این روش دفاع جانانه ای هم میکنند.

ولی روش صحیح رنگ آمیزی این نوع آلاچیق استفاده از رنگ پوشش اپوکسی میباشد ولی چون برخی از مجریان اطلاعات کافی از این نوع رنگ ندارند و برخی هم که میدانند به دلیل فرایند سخت اجرای آن و نا بلدی از این روش سر باز میزنند تعداد محدودی هم که این روش به عنوان روش اصلی کار آنان است و خودشان میدانند که هیچ روشی نمیتواند جای آن را بگیرد و خودشان از این روش استفاده می کنند.