آلاچیق سنگی

آلاچیق سنگی و ترکیبی.

این نوع آلاچیق جزو پر هزینه ترین نوع آلاچیق میباشد طرح آنها کاملآ اروپایی میباشد و بیشتر برای مشاهیر استفاده میگردد و جهت معرفی چند نمونه از آنها را برای کامل بودن این آرشیو گرد آوری نمودم.